Safesigned Seal

Pravno obvestilo

Omejitev odgovornosti
Cores, d.o.o., Kranj ne sprejema nobene odgovornosti, da so informacije na tej spletni strani popolne, točne in posodobljene. To se nanaša tudi na vse povezave, ki vodijo s te spletne strani ali nanjo. Cores, d.o.o., Kranj. ne odgovarja za vsebino spletnih strani, na katere vodijo povezave s te strani ali s katerih vodijo povezave nanjo.
Cores, d.o.o., Kranj si pridržuje pravico do spreminjanja ali dodajanja informacij brez vnaprejšnjega obvestila.
Objava teh informacij s strani podjetja Cores, d.o.o., Kranj. ne predstavlja ponudbe za posredovanje informacij, svetovanje ali druga pogodbena razmerja. Izključena je vsakršna odgovornost za uporabo, točnost vsebine ali razpoložljivost spletne strani.
Cores, d.o.o., Kranj zato ne sprejema odgovornosti za materialno, posredno ali neposredno škodo, ki jo povzročijo izgubljene priložnosti, izguba podatkov ali izgubljen dobiček kot posledica uporabe dokumentov ali informacij, dostopnih na tej spletni strani.

 

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.cores.si
Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Cores, d.o.o., Kranj in je informativne narave.

 

Omejena odgovornost
Cores, d.o.o., Kranj ne odgovarja za uporabo spletnih strani na naslovu http://www.cores.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Podjetje Cores, d.o.o., Kranj se bo trudilo za pravilnost informacij. Cores, d.o.o., Kranj. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

 

Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.cores.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

 

Varovanje podatkov
Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na straneh na naslovu http://www.cores.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.